قرمز سبز آبي خاکستري
آيا مي داني كدام يك از مردم داناترند؟ گفت : خدا [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـ خطاب به ابن مسعود ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت